Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní parlament- zástupci třídy

Činnost a cíle žákovského parlamentu:

 • Přispívá ke zlepšení komunikace mezi žáky, vedením školy a učiteli
 • Napomáhá zlepšení prostředí školy
 • Pomoc při vytváření příjemného klimatu školy i jednotlivých tříd
 • Pomoc při předcházení výskytu negativních jevů mezi žáky a dohlížet na dodržování Školního řádu
 • Podílet se na řešení některých situací a problémů souvisejících s chováním žáků
 • Vyslovení názorů a nápadů dětí
 • Komunikační dovednosti
 • Zvýšení sebedůvěry a zodpovědnosti žáků

Člen žákovského parlamentu:

 • Přenáší náměty od spolužáků na jednání parlamentu
 • Konzultuje projednávané problémy se spolužáky a třídním učitelem
 • Informuje své spolužáky o průběhu jednání, o projednávaných problémech

 

V naší třídě byli zvoleni zástupci pro nový školní rok v září 2017.

Anna Horká, Mariana Kočalková